ගමේ ආර්ථිකය හදන්න රනිල් එජාපයට තනි බලයක් ඉල්ලයි

0
662
Ivory Agency Sri Lanka
HailHost
wedding people

පසුගිය රජයේ දෝෂ නිවැරදි කරමින් ජාතික ආණ්ඩුව මගින් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනැඟීම සඳහා ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයට ජන්දය ලබා දෙන ලෙසට අගමැතිවරයා ඉල්ලා සිටි.

යහපාලන රජය නියෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය දීමෙන් පමණක් ප්‍රදේශය සඳහා සාර්ථක සංවර්ධනයක් සහතික විය හැකි බවයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ 18 සඳුදා නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

“2018 අයවැය තුළ ජාතික රජයෙන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලබන වසරේදී පළාත් පාලන මට්ටමේ සියලු කටයුතු සඳහා රුපියල් බිලියන 25 කට අධික ප්‍රමාණයක් වෙන් කර ඇත. මේ මගින් පළාත් පාලන ආයතන සතු මාර්ග සංවර් ධනය, සෞඛ්‍ය පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම, පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම සහ කසල ඉවත් කිරීම වඩාත් හොඳින් සිදුකල හැක.” යි එම නිවේදයේ සඳහන් වේ.

හොඳින් තෝරා ගත් අවංක සහ උගත් එ.ජා.ප. පළාත් පාලන අපේක්ෂකයින් හට පමණක් ජන්දය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ඇති අගමැතිවරයා ” වෙනත් අපේක්ෂකයකුට ඡන්දය දීමෙන් හෝ ඡන්දය දීමෙන් වැලකීමෙන් ඔබගේ ප්‍රදේශයේ අනාගතය අවදානමට ලක් නොකරගන්න. ඡන්දය නොදීම වෙනත් පාර්ශ්වයකට ඡන්දය දීම වැනිවේ” යැයි පෙන්වා දෙයි.

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී එ.ජා.ප.ය ට පමණක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ශක්තිමත් ප්‍රාදේශීය ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම සහතික කිරීම සඳහා එ.ජා.ප යේ සැලැස්ම සමග එක්වන ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වැඩි දුරටත් ඉල්ලා තිබේ.

Facebook Comments

HailHost