ගමරාළ කෙනෙක් කිව්වට අගමැතිට ඉල්ලා අස්වෙන්න අයිතියක් නැහැ – බාහු (video)

0

ජනාධිපතිවරයා තම ‍ඓතිහාසික ඉරණම සාධාරණ ලෙස ඉදිරියට නොගෙන යන බවට චෝදනා කරන යහපාලනය රජය බිහි කිරිමට උර දුන් වාමාංෂික නායකයෙකු තම සඟයන් හරහා අගමැතිවරයා හට ඉල්ලා අස්වීමට කියා සිටිමීට ජනපති හට අයිතියක් නොමැති බව පවසයි.

“එක එක ගමරාළල ඇවිල්ලා කිව්වට ඔයා ගෙදර යන්න ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා එහෙම ඉල්ලා අස්වෙන්න ඔහුට කිසිම අයිතියකුත් නැහැ එහෙම ඉල්ලීමට කිසි කෙනෙකුට අයිතියකුත් නැහැ” යි නව සම සමාජ පක්ෂ නායක වික්‍රමබාහු කරුණාරත්න 03 අඟහරුවාදා පුරවැසි සංවිධාන එකතුව සංවිධානය කල මාධ්‍ය හමුවක දී කියා සිටියේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි ව්‍යපාරයේ, නිදහසේ ව්‍යාපාරයේ සහ මානව හිමිකම් ව්‍යාපාරයේ නායකයා ලෙස අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රතාමුර්ත වී ඇති බව පවසන ආචාර්ය බාහු නිදහසේ හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගමන නවතා සැඟවෙන්න තැන් සෙවීම ඔහුගේ යුතුකම ද නොවන බව අවධාරණ කළේය.

මෙය ප්‍රධාන ජනතා අරගලයක අවසානය ලෙස හැඳින්වු ආචාර්ය වික්‍රමබාහු මෙහිදි ගන්නා තීන්දුව තුල සාමාජයේ අති විශාල වෙනස් සිදු වන බවටයි වැඩි දුරටත් විශ්වාසය පල කරන්නේ.

Facebook Comments