ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනයේ මුල් පුටුව විමුක්තිට

0
1436
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

ජාත්‍යන්තර සම්මානලාභි සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු වන විමුක්ති ජයසුන්දර ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනයෙහි නව සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇත.

ධර්මසේන පතිරාජයන් මිය යාමෙන් පුරප්පාඩු වු සභාපති ධුරයට විමුක්ති ජයසුන්දර පත් කරන ලැබු අතර 09 සඳුදා ඔහු සිය රාජකාරි කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී.

ඉහළ ප්‍රමිතියක් ඇතිව ජනමාධ්‍ය හා සිනමා ආයතන සමග නව ගමනක ආරම්භ කිරිම සිය අරමුණ බව නව සභාපතිවරයා ධුරයේ වැඩ බාර ගනිමින් මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියේ.

“ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනය Sri Lanka Media Training Institute (SLMIT) ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති මෙම ආයතනය මගින් ප්‍රංශය සහ ඉන්දියාව ඇතුලු ජාත්‍යන්තර ඉහළ ප්‍රමිතියක් ඇති ජනමාධ්‍ය හා සිනමා ආයතන සමග නව ගිවිසුම් කිහිපයකට එළඹෙමින් ජනමාධ්‍ය හා සිනමාව පිළිබඳව අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම සඳහා අලුත් පියවරක් තැබීමට ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනය පියවර ගිනිමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා නව සභාපතිවරයා ලෙස පත් වූ මා සහ එහි විධායක අධ්‍යක්ෂක නිමල් ඒකනායක යන මහත්වරුන් පියවර රැසක් ගෙන ගෙන තිබෙනවා.” යි විමුක්ති ජයසුන්දර සඳහන් කළේය.

ගවේෂණාත්මක ජනමාධ්‍ය සඳහා ලංකාවේ ජනමාධ්‍යවේදීන්ට පුහුණුවක් ලබාදීම ඇතුලුව ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ සමාජ ජාලා සහ රූපවාහිනිය සම්බන්ධ කරගත් වැඩමුළු රාශියක් ඉදිරියේදි ආරම්භ කිරිමට පියවර ගන්නා බවයි ශ්‍රී ලංකා ජනමාධ්‍ය අභ්‍යාස ආයතනයහි නව සභාපති විමුක්ති ජයසුන්දර වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

Facebook Comments

Loading...