අලුත් ව්‍යවස්ථාව සුදු වෑන් වලින් උස්සලා – මනෝ ගනේෂන් (VIDEO)

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ජාතික ගැටලුවට නව ව්‍යවස්ථාවක් හරහා විසඳුම් ලබා දෙන බවට පොරොන්දු වී බලය ලබා ගත් යහපාලන රජයේ ව්‍යවස්ථාව සැකසීමේ ක්‍රියාවලියට සිදු වුයේ කුමක්ද යන්න සොයා ගත නොහැකි වී ඇති බවට සංහිඳියාව පිළිබඳව ඇමැතිවරයෙකුගේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක්ව තිබේ.

“දැන් ආණ්ඩුවේ ප්‍රබල ඇමැතිවරයෙක් වන මටවත් ව්‍යවස්ථා කටයුතු කොහෙද තියෙන්නෙ කියලා හොයා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ව්‍යවස්ථා කටයුත්ත සුදු වෑන් වල ඇවිල්ලා උස්සන් ගිහිල්ල ඉවරයි. පේන්න නැහැ කියන්න ලැජ්ජයි නමුත් කියනවා මම ඇත්ත කතාව ඒක.” යි ජාතික සහජීවන ,සංවාද සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් කියා සිටියේය.

නව ව්‍යවස්ථාව එන තුරු බලා සිටිය නොහැකි බව කී ඇමැතිවරයා පවතින නීතිය යටතේ භාෂා ප්‍රතිපත්තිය හෝ හරියාකාර ක්‍රියාත්මක කර මෙරට ජිවත් වන දෙමළ බස කතා කරන ජනයාට අපේ රටේ යන හැඟීම ඇති කිරීමට කටයුතු කරන බව 09 සඳුදා රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්ති උල්ලංඝනය සම්බන්ධව ගැටලු ඉදිරිපත් කිරිමට ස්ථාපිත කල භාෂා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමට එක්වෙමින් ප්‍රකාශ කළේය.

බැංකු කඩන්නෙ නැතිව මුදල් හොයනවා

යහපාලන රජයෙන් තම අමාත්‍යංශයට මුදල් ලබා දී නැති බවට මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ දොස් පැවරු අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් “බැංකු නොකඩා” කෙසේ හෝ මුදල් හොය ගනිමින් තම වගකීම ඉටු කරන බව කියා සිටියේය.

“මේ අපේ ආණ්ඩුව තුල අපේ අමාත්‍යංශයට මුදල් ප්‍රතිපාදන ලබා දීලා නැහැ. නමුත් මම කොහෙහරි ගිහිල්ලා කොහොම හරි හොයාගෙන මුදල් ලබා ගෙන වැඩේ කරනවා බැංකු නම් මම කඩන්නෙ නැහැ. නීතියානුකූලව මුදල් හොයාගන්නවා හිඟා කාලා හරි” යැයි ජාතික සහජීවන ,සංවාද සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් වැඩි දුරටත් අවධාරණය කළේය.

Facebook Comments