සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ වැඩවර්ජනයේ ඉල්ලීම් මොනවාද ?

0

සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදී සේවාවන් සංවෘත සේවාවන් බවට පත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් හතක් මුල් කර ගනිමින් වෘත්තීය සමිති 16කට අයත් සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන් අද උදෑසන හතේ සිට දිවයින පුරා අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් අරඹා තිබේ.

මෙම වැඩ වර්ජනය සදහා පිළිකා රෝහල්, ළමා රෝහල්, මාතෘ රෝහල් සහ වකුගඩු රෝහල් දායක කර නොගන්නා අතර, හදිසි හා ජීවිතාරක්ෂණ සේවාවන් ස්වේච්ඡාවෙන් සපයනු ලබන බවයි සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමය පවසන්නේ.

වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ, ඖෂධවේදීන්, විකිරණ විද්‍යා තාකෂණවේදීන්, හෘද්‍ර පෙනහළු නිවේශක නිලධාරීන්, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක, පවුල් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්, ඖෂධ සංයෝජක නිලධාරීන් ඇතුළු සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන් කණ්ඩායම් 16ක, සියළු වෘත්තීයවේදීන් මෙම වර්ජනයට සහභාගී වේ.

සෞඛ්‍ය වර්ජනය වගකිවයුතු සෞඛ්‍ය බලධාරියෙකු නොමැතිවීම නිසා ඇති වන්නක් බව අවධාරණය කරන සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමය පෙන්වා දෙන්නේ ගුරු වැටුප් විෂමතාවය ඉවත් කිරීමේදී රජය වගකීම් විරහිතව කටයුතු කර ඇති අතර, වැටුප් ව්‍යුහය පිළිබදව කිසිදු අවබෝධයකින් තොරව කටයුතු කර ඇති බවයි.

“ඒ හේතුවෙන් රට, වැටුප් ධුරවලිය පිළිබදව ප්‍රතිපත්තියක් නොමැති තත්වයට පත්ව ඇත.”

වැඩ වර්ජනයේ නිතර සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ ඉල්ලීම් මෙසේය.

1.2021 ජූලි මස 05 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමත කල,

A.මාණ්ඩලික හිමිකම තහවුරු කිරීමට අදාලව, තනතුරු නම් කරන ලද චක්‍රලේඛය නිකුත් නොවීම.

B.වසර 12න් පළමු පන්තිය ලබන ශ්‍රේණි උසස්වීම් ක්‍රමයට අදාලව,
i.පරිපූරක වෛද්‍ය හා අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තීන්ට අදාලව චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමට වන ප්‍රමාදය
ii.විෂමතා ඉවත් වන පරිදි 2010.11.01 දින දක්වා අදාල තීරණය පෙරදාතම කිරීම වෙනුවෙන් නැවත අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතියක් ලබා ගැනීම.

2.ගුරු වැටුප් විෂමතාවය පමණක් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් ඇතිවූ සමාන්තර වැටුප් විෂමතාවය ඉවත් කිරීම, ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුව උල්ලංඝණය නොවන අයුරින් වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය පවත්වා ගැනීම හා රනුක්ගේ වැටුප් කමිටු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම.

3.අතිකාල රේට් අගය නිර්ණයේදී සියළු සෞඛ්‍ය වෘත්තීන් සඳහා මූලික වැටුපෙන් 1/80 ක් ලෙස ගණනය කිරීම සහ වසර 21 කින් යාවත්කාලීන නොවූ ඇමතුම් හා නිදර්ශක දීමනාව ඊට අනුකූල වනසේ යාවත්කාලීන කිරීම.

4.වෘත්තීයවේදී උපාධියට අදාල නිවැරදි වැටුප් පරිමාණය ස්ථාපිත කිරීම සහ ගැළපෙන තනතුරු/රැකියා අවස්ථා හිමිකර දීම.

5.සියළු සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් නියෝජනය වන “සෞඛ්‍ය පරිපාලන සේවය“ ස්ථාපිත කිරීම.

6.විශේෂ රාජකාරී දීමනාව රු. 10,000/- ක් ලෙස ඉහල දැමීම.

7.සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදී සේවාවන් සංවෘත සේවාවන් බවට පත් කිරීම.

Facebook Comments