මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව ICTA සභාපති ධුරයට

0
635
Ivory Agency Sri Lanka
HailHost
wedding people

විදුලි සංදේශ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා සංවර්ධන උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පිහිටුවන ලද ICTA ආයතනයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව පත්කර තිබේ.

මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව පත්කර ඉ-ශ්‍රී ලංකා ජාතික තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සංවර්ධන වැඩපිලිවෙළේ මුලික සැලසුම් සකස් කිරීමෙහි ලා පුරෝගාමී මෙහෙවරක් ඉටු කල අයෙකි.

ඔහු විදුලි සන්දේශ හා නියාමන කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වශයෙන්ද කටයුතු කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා විසින් කරන ලද නියෝගයකට අනුව ‍අගෝස්තු මස 11 වනදා හිටපු ICTA ප්‍රධානි මුහුන්දන් කනගේ සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වු අතර පුරප්පාඩු එම ධුරයට මහාචාර්ය රොහාන් සමරජීව පත් කර ඇත.

Facebook Comments

HailHost