එල්ලුම් ගහ එපා ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලයි

0
1913

මරණ දඩුවම ක්‍රියාවට නැංවීම ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිරූපයට බරපතල හානියක් වන බව පවසන ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානයක් එය ක්‍රියාත්මක නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටි.

වසර 40 ක් පුරා ශ්‍රී ලංකාව පවත්වාගෙන ආ ස්ථාවරය වෙනස් නොකළ යුතු බවයි ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය අවධාරණය කරන්නේ.

මරණ දඩුවම නැවත ක්‍රියාවට නැංවීමේ කුමන හෝ සැලැස්මක් ඇත්නම් එය අහෝසි කිරීම වැදගත් බවද ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය පෙන්වා දෙයි.

බොහෝ රටවල් කිසිදු අපරාධයකට අදාල දඩුවමක් ලෙස මරණ දණ්ඩනය ලබා දීමෙන් වැළකී සිටින වකවානුවක ශ්‍රී ලංකාව නැවත එය සක්‍රීය නොකල යුතු බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම සංවිධානය පවසන්නේ.

මරණ දඩුවම යනු නැවත වෙනස් කළ නොහැකි කුරිරු දඩුවමක් බව පෙන්වා දෙන ක්ෂමා සංවිධානය මත්ද්‍රව්‍ය වැරදිකරුවන් සම්බන්ධයෙන් මරණ දඩුවම ක්‍රියාවට නැංවීම ජාත්‍යන්තර නීති උල්ලංඝනයක් බව ද කියා සිටි.

ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානයේ වාර්තාවලට අනුව මරණ දඩුවම අහෝසි කර ඇති රටවල් සංඛ්‍යාව 142 ක් වන අතර ඉන් 19 ක් ආසියා පැසිෆික් කලාපයේ රටවල් වේ.

ආසියානු කලාපයේ මරණ දඩුවමින් වැළකී සිටි රටක් ලෙස තවදුරත් එය ආරක්ෂා කර ගන්නැයි ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවෙන් වැඩි දුරටත් ඉල්ලා සිටි.

Facebook Comments

wedding people