වැඩි පඩි ඉල්ලුවේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයෙන්

0

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමේ යෝජනාව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වන බවත් නීතිය හා සාමය නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

පසුගිය දිනකදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරන් සහ මහාධිකරණ විනිසුරන් ඇතුළු විනිසුරන්ගේ වැටුප් වැඩිවීමක් සිදු වු අතර ඒ අනුව මැති ඇමැතිවරුන්ගේ වැඩි වීම සම්ප්‍රදාය බවයි නලීන් බණ්ඩාර නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

වැටුප් වැඩි කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ සමාජිකයෙකු හෝ ඇමැතිවරයෙකු කිසිදු ඉල්ලීමක් සිදු කර නොමැති බවද නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.

මේ අතර මැති ඇමති වැටුප් වැඩි කිරීමක් පිළිබඳව මෙතෙක් කිසිදු අවසන් තීරණයක් ගෙන නොමැති බවට කතානායක මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වේ.

2006.11.23 දින පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු වූ යෝජනා සම්මතයක් අනූව පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමති වැටුප් වැඩි කිරීම උසස් අධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි වන අවස්ථාවන්හිදී ඊට සමාන්තරව සිදු විය යුතු බවට තීරණය වී ඇතැයි එම නිවේදනයේ සඳහන් කර ඇත.

වැටුප් වැ කිරිම සම්බන්ධව පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායක රුස්වීමේදී කරුණු විමසීමෙන් අනතුරුව අවසාන වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිත අදහස් ද විමසිමට හැකියාව ඇති බව කතානායක මාධ්‍ය අංශය නිකුත් කල නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් දැක්වේ.

Facebook Comments

wedding people