ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ජනපති අපේක්ෂකයන්ට දෙන්න පැෆ්රල් සුදානම්

0

ජනතාව විසින් යොමු කරන ගැටලු හඳුනාගෙන ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකයන් වෙත ඉදිරිපත් කිරිමේ වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කර ඇති බව පැෆ්රල් සංවිධානය පවසනවා.

දුරකතන අංක 011 255 8570 හා 011 2558571 ඔස්සේ තම ගැටුලු ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින එම සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි ලැබෙන ගැටලු අතරින් වැඩි දෙනෙකුට බලපාන ප්‍රශ්න අපේක්ෂකයන්ට යොමු කරන බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

“දැනට මේ රටේ පුරවැසියන්ගෙන් ආයාචනා කරනවා ජනපති අපේක්ෂකයන්ගෙන් ඇසිය යුතු යැයි ඔබ සිතන ප්‍රශ්න අපි වෙත යොමු කරන්න. අපි ඒ ලැබෙන ප්‍රශ්න අතරින් වැඩි දෙනෙකුට බලපාන පොදු ප්‍රශ්න ඔවුන් වෙත යොමු කරන්න අපි සුදානම්.” යැයි විධායක අධ්‍යක්ෂකවරයා කොළඹ දී කියා සිටියේය.

ඇතැම් අපේක්ෂකයින් ජයග්‍රහණය නොලැබෙන බව දැන දැනම මැතිවරණ වරප්‍රසාද ලබා ගෙන තම ප්‍රතිපත්ති සමාජ ගත කිරීම වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වන බව ද පැෆ්රල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

Facebook Comments

wedding people