එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයත් මුල්‍ය අර්බුදයක

0

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සමහර සාමාජික රටවල් මුදල් ගෙවීම ප්‍රමාද කර ඇති නිසා සංවිධානය දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දී ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

සංවිධානයේ මූල්‍ය කටයුතු අධීක්ෂණය කරන එක්සත් ජාතීන්ගේ පස්වන කමිටුව ඉදිරිපිට අදහස් දක්වමින් මහ ලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් පවසා ඇත්තේ පසුගිය මාසයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩල සැසිවාරයෙහි විවාදය සිදු කෙරුණේ පසුගිය වසරේ හදිසි වියදම් කප්පාදුවක් කළ නිසා පමණක් බවය.

මේ නිසා ලබන මස වැටුප් ගෙවීමට නොහැකි වනු ඇතැයි අනතුරු අඟවන මහා ලේකම්වරයා විසින් මුදල් නොගෙවා ඇති රටවල්වලින් ගෙවීම ඉක්මන් කරන ලෙස ඉල්ලීමක් කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

Facebook Comments

wedding people