කසුන් කල්හාර ඇකඩමියට නවක සිසුන් බඳවා ගැනේ

0
308
Ivory Agency Sri Lanka
HailHost
wedding people

සම්මානිත සංගීතවේදී කසුන් කල්හාර විසින් මෙහෙයවනු ලබන හඬ පුහුණු පාඨමාලාවේ 2020 වසර සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමට මේ වනවිට කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.

ඒ අනුව සිසුන් තෝරා ගැනීමේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය දෙසැම්බර් 22 ඉරිදා උදෑසන 10 සිට 16/11, කැස්බෑව පාර, බොරලැස්ගමුව යන ස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.

වැඩිදුර විස්තර 0777 560017 යන දුරකථන අංකය අමතා ලබා ගත හැකි ය.

Facebook Comments

HailHost