කසුන් කල්හාර ඇකඩමියට නවක සිසුන් බඳවා ගැනේ

0
500

සම්මානිත සංගීතවේදී කසුන් කල්හාර විසින් මෙහෙයවනු ලබන හඬ පුහුණු පාඨමාලාවේ 2020 වසර සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනීමට මේ වනවිට කටයුතු සුදානම් කර තිබේ.

ඒ අනුව සිසුන් තෝරා ගැනීමේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය දෙසැම්බර් 22 ඉරිදා උදෑසන 10 සිට 16/11, කැස්බෑව පාර, බොරලැස්ගමුව යන ස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.

වැඩිදුර විස්තර 0777 560017 යන දුරකථන අංකය අමතා ලබා ගත හැකි ය.

Facebook Comments

wedding people