සමිති නායකයාගේ මන්ත්‍රී පට්ටමට සිවිල් සමාජයෙන් පොල්ලක්

0

වෘත්තිය සමිති නායකයකු හට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයක් ලබා දීමෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ව්‍යවස්ථාව කඩ කර ඇතැයි සිවිල් සංවිධානයක් චෝදනා කර තිබේ.

හිටපු පාර්ලිමේන්තු ජයම්පති වික්‍රමරත්න ඉල්ලා අස්වු පසු එම මන්ත්‍රී ධුරය වෘත්ති සමිති නායක සමන් රත්නප්‍රිය හට ලබා දී ඇත්තේ ව්‍යවස්ථාව කඩ කරමින් බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරන විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය පෙන්වා දෙන්නේ.

ඔහු වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව පත් කර ගැනීමට පැවැති ජන්දයේ ජාතික ලයිස්තු සභිකත්වයක් නොමැති පුද්ගලයකු බව හා එවැනි පුද්ගලයකු හට මන්ත්‍රී ධුරය ලබා දීම හරහා ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 99 වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු තෝරා පත් කර ගැනිමේ වගන්තිය උල්ලංඝනය කර ඇති බවට එම සංවිධානය වැඩි දුරටත් චෝදනා කරන්නේ

Facebook Comments