පොලිසියේ වදහිංසා ගැන ගත හැකි පියවර පොලිසිය කියා දෙයි

0

පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටින සැකකරුවන් කෲර වධහිංසාවට ලක් වු විට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කර තිබේ.

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් පිළිබද ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම (2017-2021)අනුව පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදී, කෲර වධහිංසාවකට ලක් වන ඔනෑම පුද්ගලයෙකු හට ඒ සම්බන්ධයෙන් සාධාරණය ඉටුකරවා ගැනීම සදහා පහත සදහන් නිලධාරීන් වෙත පැමිණිලි කළ හැකි බව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල පුවත් වෙබ් අඩවියේ සදහන් වේ.

දිස්ත්‍රික් භාර සහකාර පොලිස් අධිකාරි,
කොටිඨාස භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී/ පොලිස් අධිකාරී,
දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති,
පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති,

ඊට අමතරව පොලිස් මුලස්ථානයට ද පැමිණිලි කිරීමේ හැකියාව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය දැනුම් දෙයි.

Facebook Comments