බස්නාහිරට අලුත් නගර පහක්

0
704
Ivory Agency Sri Lanka
HailHost
wedding people

මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මූලිකත්වයෙන් අංග සම්පූර්ණ නව නගර 5ක් කඩිනමින් රාගම, හෝමාගම, හොරණ, රත්මලාන, සහ කිරි මණ්ඩල මාවතේ ඉඳි කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි මහ නගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසයි.

රෝහල් පාසල්, කාර්යාල, කර්මාන්තපුර හෝ රජයේ සහ පෞද්ගලික කාර්යාල සහිතව නව නගර ස්ථාපිත කරනු ලබන බවයි ඇමතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

මධ්‍යම පාන්තිකයන්ගේ නිවාස ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක නිවාස ව්‍යාපෘති ස්ථාපිත කරනු ලබන්නේ ප්‍රවාහන සහ සෞඛ්‍ය පහසුකම් මුල් කරගෙන වන අතර මේ නගර සංවර්ධනය ඉදිරියේ දී තවත් වේගවත් කරනු ඇත.

Facebook Comments

HailHost