කොළඹ සියයට 75 ක් ඩෙල්ටා ආසාධිතයන්

0

කොළඹ නගරය තුළ වාර්තා වන කොවිඩ් 19 ආසාධිතයන්ගෙන් සියයට 75 ක් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය ආසාධිතයන් බව තහවුරු කරගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රතිජීව විද්‍යා හා අණුක විද්‍යා අධ්‍යයන අංශයේ ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර නිකුත් කල ට්විටර් පණිවිඩයක එය සඳහන්.

ජූලි පළමු සතියේ කොළඹින් වාර්තා වූ ඩෙල්ටා ආසාධිතයන් ප්‍රතිශතය සියයට 19 ක් පමණ වුවද පසුගිය සතියේදී එය සියයට 75 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

ආචාර්ය චන්දිම ජීවන්දර පෙන්වා දෙන්නේ මෙම තත්ත්වය අතිශයින් සැලකිලිමත් විය යුතු බරපතළ තත්ත්වයක් බවටයි.

Facebook Comments

wedding people