ලොක්ඩවුන් අස්සේ දෙමල ඉඩම් ඇල්ලීමේ උත්සාහය වලක්වයි

0

කොවිඩ් 19 වසංගතය දැඩිව පැතිරයාම හේතුවෙන් රට අගුල් දා තිබියදී වැලිඔය සිංහල ජනපදිකයන් විසින් බලහත්කාරයෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් දෙමල ජනතා නියෝජිතයන්ගේ මැදිහත් වීමෙන් වැලකි තිබේ.

වැලිඔය සිංහල ජනපදිකයන් විසින් බලහත්කාරයෙන් අල්ලා ගැනීමට තැත් කර ඇත්තේ මුල්ලෛතිව් කොක්කුතුඩුවායි පුමඩුකන්ඩාල් ප්‍රදේශයේ දෙමල ජනයාට අයත් කුඹුරු ඉඩම්ය.

ඉඩම් කොල්ලය ගැන දැන ගත් දෙමල ජාතික ජනතා පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වරාසා ගජේන්ද්‍රන් හා උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී තුරෛරාසා රවිකරන් ඉඩම් හිමිකරුවන් සමග එම ස්ථානයට පැමිනීමෙන් එය වළක්වාලීමට හැකිව තිබේ.

මහවැලි අධිකාරියේ නිලධාරින් සමඟ ද සාකච්ජා කරමින් දෙමල නියෝජිතයෝ තීරණය කළේ මුල්ලෛතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේදී මේ ගැන වැඩි දුරටත් සාකච්ජා කිරීමටයි.

බලහත්කාරයෙන් ඉඩම් අල්ලා ගැනීමට පැමිණි වැලිඔය සිංහල ජනපදිකයන් හා දෙමල ගම්වැසියන් අතර බහින් බස් වීමක් වූ බව ප්‍රදේශයේ වාර්තාකරුවෝ පවසති.

කොක්කුතුඩුවායි, පූමඩුකන්ඩාල් කුඹුරු ඉඩම් දෙමල ජනයාගේ පාරම්පරික උරුමයන් වන අතර 1984 දී රජයේ හමුදා විසින් ඔවුන් සිය ගම් බිම් වලින් පලවා හරින තෙක්ම ඒවායේ වගා කර තිබේ.

කුඹුරු ඉඩම් අක්කර 420 ක පමණ බිම් ප්‍රදේශයක් එවකට වගා කළ ඔවුන්ව යුද්ධයෙන් පසු 2011 වසරේ යළි පදිංචි කෙරිණි.

දැනට කුඹුරු අක්කර 138 ක් පමණ යල හා මහ කන්නයට වගා කළ බව පවසන ප්‍රදේශවාසි දෙමල ජනයා සෙසු කුඹුරු ද වගාවට සකසමින් සිටින විට වැලිඔය සිංහල ජනපදිකයන් පැමිණ ඒවා අත්පත් කර ගැනීමට තැත් කළ බවය.

පාරම්පරිකව පදිංචිව සිටී දෙමල ජනයා පලවා හරිමින් එහි සිංහලයන් පදිංචි කළ වැලිඔය, මහවැලි සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මිලිටරි සැලසුමකට අනුව මුල්ලෛතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටවූ විශාල සිංහල ජනපදයකි.

Facebook Comments