පාපැදිය ජයගත් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට නවීන රේසි පාපැදි

0

42 වන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ, පාපැදි තරගයේ ජයග්‍රාහක, ජයග්‍රාහිකාවන්ට නවීනතම රේසිං පාපැදි ප්‍රදානය කිරීම ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා අතින් පසුගියදා සිදු කර තිබේ.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ සංකල්පයක් අනුව මෙම වසරේ සිට ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ ස්ටෑඩට් පාපැදි තරගාවලියේදී ජයග්‍රහණය ලබන ක්‍රීඩකයන් තිදෙනාට සහ ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනාට නවීනතම රේසිං පාපැදි ලබා දීමට ගත් තීරණය අනුව මෙම ප්‍රදානය සිදු කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම වසරේ ජයග්‍රහණ ලබාගත්  ක්‍රීඩයන් වන ඩබ්.ලහිරු මධුෂංක, උදය ක්‍රිෂාන්ත, නිලන්ත දිල්ෂාන් සහ ක්‍රීඩිකාවන් ලෙස එස්.ඒ.දයානි සූරියආරච්චි, කේ.එල්.සුභාෂිනී , එල්.එම්.සදමාලි යන පිරිස මෙම ප්‍රදානයන් ලබා ගෙන තිබේ.

Facebook Comments

wedding people