පොලීසියට රගර් ජයක්

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

 

2017 ඩයලොග් ලීග් ඒ කොටසේ රගර් තරගාවලියේ තරගයක් 2017.02.05 වන දින පැය 1600 ට දියගම මහින්ද රාජපක්‍ෂ ක්‍රීඩාංගනයේදි පවත්වා තිබේ.

එහිදි පොලිස් රගර් කණ්ඩායම සමග යුධ හමුදා රගර් කණ්ඩායම තරග වැදී ඇති  අතර පොලිස් කණ්ඩායම ලකුණු 27 ට 21 ක් ලෙස තරගය ජයග්‍රහණය කර ඇත.

 

මේ අවස්ථාවේදි පොලිස් කණ්ඩායම දඩුවම් පහර 02 ක් සහ ගෝල දිනුම් 03 ක් ලබාගෙන තිබේ.

කණ්ඩායම් 08 ක් තරග වදින මෙම තරගාවලියේ මීළග තරගය 2017.02.11 වන දින CR & FC කණ්ඩායමත් සමග පොලිස් ක්‍රීඩාංගනයේදී තරග වැදිමට නියමිතයි.

Facebook Comments