සයිටම් එකට කළ යුතු දේ අන්තරේ ජනපතිට ලියයි

0

මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය ජනසතු කිරීමේ නමින් හිමිකාරිත්වය පමණක් රජයට පවරා ගනිමින් මුදලට උපාධි විකුණන ක්‍රියාවලියට හෝ අර්ධ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත්කරන යෝජනාවකට එකඟ නොවන බව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය පවසයි.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය මේ බව සඳහන් කර ඇත.

මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය රජයට පවරා ගන්නේ නම් එම ආයතනය රාගම වෛද්‍ය පීඨය ආකාරයට උසස් පෙළින් ලබාගත් ලකුණු මට්ටම මත සිසුන් බඳවාගෙන, නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබාදෙන ආයතනයක් බවට පත් කළ යුතු බව අදාල ලිපිය මගින් ඉල්ලා සිටි බව අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය පවසනවා.

මෙවැනි තීරණයක් ගන්නේ නම් එහි දැනට ඉගෙනුම ලබනා සියලුම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට ඔවුන්ගෙන් අයකරගත් මුදල් ආපසු ලබාදෙන ලෙසට අදාළ ආයතනයට නියෝග කළ යුතු බව එම ලිපියේ සඳහන් කළ බවද එම බලමණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු ළහිරු වීරසේකර සඳහන් කළේය.

ආයතන හිමිකරුවන් එම මුදල් ලබා නොදෙන්නේ නම් ආයතනය සතුව තිබෙනා දේපළ වෙන්දේසි කර හෝ එම මුදල් ලබාදීමට ආණ්ඩුව මැදිහත් විය යුතු බවට අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය එම ලිපිය මඟින් ඉල්ලා තිබේ.

මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සහ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සිදුකරන අරගල නිමා කිරීමට නම් මාලඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලය වසා දැමිය යුතු බවද අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය අවධාරණය කර සිටී.

Facebook Comments