විශාකා මියුසියස් ක්‍රිකට් සටන (PHOTO)

1
8003
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ අතරේ කොළඔ විශාකා විද්‍යාලයේ සහ මියුසියස් විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් තරඟය අද (06) කොළඔ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්විණී.

පාන්දුවාර විස්සකින් සමන්විත වු තරඟය ජය ගැනීමට විශාකා විදුහල සමත් විය.

පාන්දුවාර 20 අවසනයේ විශාකා විදුහල ලකුණු 224 රැස්කල අතර මියුසිස් විදුහලට පාන්දුවාර 20 අවසනයේදී සියලු දෙනා දැවී රැස් කිරීමට හැකි වුයේ ලකුණු 86 පමණි.

 

 

 

Facebook Comments

Loading...