බැඳුම්කර වංචාවේ අලාභය අය කර ගත හැකී

0

මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාවෙන් ඊට කෙලින්ම සම්බන්ධ පාර්ශවයක් කිසියම් අලාභයක් කර ඇත්නම් රජයට එම පාර්ශවයෙන් අලාභය අය කර ගත හැකි බව නීතිපතිවරයා පෙන්වා දෙයි.

මහ බැංකු බැඳුම්කර පිළිබඳ කෝප් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයා කළ විමසීමට පිළිතුරු ලිපියක් යොමු කරමින් නීතිපති විසින් යොමු කරන ලද ලිපිය කථානායකවරයා විසින් ඊයේ (07) පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළේ ය.

බැඳුම්කර ගනුදෙනු සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරික්ෂණයක් කිරීම සඳහා පොලිස් පැමිණිල්ලක් අත්‍යවශ්‍යය බව පවසන නීතපතිවරයා දැනටමත් වත්මන් මහ බැංකු අධිපතිවරයා එම පැමිණිල්ල කර ඇති බැවින් කඩිනම් විමර්ශනයක් කර කරුණු වාර්තා කරන්නැයි අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට උපදෙස් දී ඇති බව ද සිය ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.

කෝප් කමිටුව විසින් තමා වෙත යොමුකරන ලද වාර්තාවේ මුදල් අවභාවිතයක් හෝ ගනුදෙනු සිදුකිරීමේදී නීතියට පටහැණිව එය සිදුවිය හැකි බව දක්වා ඇති බවත්, 1937 ලියාපදිංචි කොටස් හා සුරැකුම්පත් ආඥා පනත යටතේ කිසියම් පුද්ගලයෙකු අදාළ රෙගුලාසි, විධිවිධාන හා මගපෙන්වීම් අනුව කටයුතු කිරීමට අසමත් වන්නේ නම් එය දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බවත් නීතිපතිවරයා එම ලිපියෙන් අවධාරණය කර තිබේ.

පාඩු අය කර ගැනීමට පෙර අධිකරණයක් ඉදිරියේ එය සාධාරණ අයුරින් ගණනය කළ යුතු බවට ද මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා නිකුත් කළ ලිපියෙහි වැඩිදුරටත් දක්වා ඇත.

Facebook Comments