බලෙන් ඉඩම් ඇල්ලු එජාප මන්ත්‍රී අශෝක ප්‍රියන්තට ඇප

0

ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් නාත්තන්ඩිය ප්‍රදේශයේ ඉඩමකට අනවසරෙයන් ඇතුළුවීමකට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුවකට පුත්තලම දිස්ත්‍රීක්කයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ නවක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්ට හා ඔහුගේ ආධාරකරුවන්ට මාරවිල අධිකරණය විසින් ඇප නියම කර තිබේ.

සිතිජ ප්ලාන්ටේෂන් සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම විසින් ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවෙන් 30 අවුරුදු බදු ක්‍රමය යටතේ සංවර්ධනය කිරීම සදහා ලබාගත් අක්කර 15ක ඉඩමක් සහ තවත් ව්‍යාපාරිකෙයකු විසින් ලබාගත් අක්කර 11 ක ඉඩමකට පා.මන්ත්‍රී අශෝක ප්‍රියන්ත සහ ඔහුගේ අධාරකරුවන් බලෙන් ඇතුල් වී තර්ජනය කර හිරිහැර කිරිමට එරෙහිව පවරා ඇති නඩුවකට 06 සඳුදා මෙසේ ඇප ලබා දී ඇත.

එම ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගෙන වෙනත් පුද්ගලයින් පදිංචි කරවීමට එරෙහිව සිතිජ ප්ලාන්ටේෂන් සීමාසහිත පුද්ගලික සමාගම විසින් මෙම පැමිණිල්ල ගොණු කර ඇති අතර පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක ප්‍රියන්ත, චමිිත් බන්ඩාර, ජනිත් සංජීව,බාලන් සහ කුමාර නැමැත්තන් මෙම‍ නඩුවේ වග උත්තරකරුවන් වේ.

නිවාස අහිමි ජනතාවට නිවාස ඉදිකරදිම සදහා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම් සභා‍වෙන් පවරාගෙන ඇති කොටස හැරෙන්නට අනෙක් ඉඩම් කොටස් වලට ඇතුළු වීම හෝ පදිංචි වීම නීති විරෝධී බව අධිකරණයේදි තහවුරු වී ඇති අතර අනෙක් ඉඩම් බලහත්කාරයෙන් අත්පත්කර ගැනීමට තමන් වැරදිකරුවන් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක ප්‍රියන්ත සහ ආධාරකරුවන් අධිකරණයේදී පිළිගෙන තිබේ.

‍අනවසරෙයන් පදිංචි වී සිටින පුද්ගලයින් ඉවත් කිරීම සදහා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට ඉඩදීමට මෙම වගඋත්තකාර පාර්ශවය එකඟවීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අශෝක ප්‍රියන්ත ඇතුළු පුද්ගලයන් 4 දෙනාට ඇප නියම කර ඇති මාරවිල අධිකරණය නඩු විභාගයක් අප්‍රේල් 05 වනදා දක්වා කල් තැබීය.

Facebook Comments