සංහිඳියාව ඇති කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගෙන් වසර දෙකක කාලයක්

0

ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව සහ වගවීම සම්බන්ධයෙන් 2015 ඔක්තෝබරයේ ගිවිසගත් දෑ ඉටු කිරීමට ජගත් මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාවට තවත් අවුරුදු දෙකක් කල් දීමට තීන්දු කල බව මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්වරයා පවසනවා.

එම යෝජනා ක්‍රීයාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට වසර දෙකක් කල් දීමේ යෝජනාව ශ්‍රී ලංකාවට හවුල් වූ රටවල් හතලිහක සම අනුග්‍රහයෙන් 23 බ්‍රහස්පතින්දා ඒකමතිකව සම්මත විය.

යුධ අපරාධ සම්බන්ධ පරික්ෂණය කිරීම විශ්වාසදායි වීමට නම් විශේෂ නීතිඥ කාර්යාලයක්, විදේශ විනිසුරුවන් සහ විත්තියේ නීතිඥ වරුන් මෙන්ම බලයලත් අභිචෝදකයන් සහ විමර්ශකයන් ඊට ඇතුලත් විය යුතු බවට මානව හිමිකම් පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් සෙයිඩ් රාද් අල් හුසේන් ප්‍රකාශ කළ අතර එම ඉල්ලීම අඩංගු මුල් යෝජනාව කිසිදු වෙනසකින් තොරව පවතී.

යුද අපරාධ සම්බන්ධයෙන් යුක්තිය ඉටු කිරීමට 2015 ඔක්තෝබරයේ හවුලේ සම්මත කරගත් යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තවත් වසර දෙකක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයෙන් කල්ගත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවෙන් මහ කොමසාරිස් සෙයිඩ් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටියේ ඒ පොරොන්දු ඉටු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කාල රාමුවක් ලබා දෙන ලෙසටයි.

ජිනීවා යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ රජය පූර්ණ වශයෙන් කැපවන බවට සමුළුවට සහභාගි වෙමින් සිටි නියෝජ්‍ය විදේශ අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා ජගත් මණ්ඩලය හමුවේ සහතික විය.

මේ අතර මෙසේ වසර දෙකක කාලයක් රජයට ලබා දෙන්නේ නම් ඒ සඳහා නිශ්චිත කාල රාමුවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් එක්සාත් ජතීන්ගේ අධික්ෂණයට යටත්ව එම කටයුතු කරන ලෙසට සහ මෙහි ප්‍රගතිය සොය බැලීමට කොළඔ කාර්යාලයක් පිහිටුවන ලෙසට දෙමළ ජාතීක සන්ධානය එක්සත් ජාතීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියද එම යෝජනා නොමැතිව ලංකා රජයට වසර දෙකක කාලය හිමි විය.

Facebook Comments