නව යුද හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ලෙස අමල් කරුණාසේකර පත් කෙරේ

0
512
wedding people
Loading...

ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ සේනාවිධායක ලෙස කටයුතු කරන මේජර් ජෙනරාල් කේ.ඒ.ඩි අමල් කරුණාසේකර නව යුද්ධ හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ලෙස පත් කරනු ලැබ ඇත.

මේජර් ජෙනරාල් අමල් කරුණාසේකර, 1981 වර්ෂයේ දී කෙඩෙට් නිලධාරියෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවට බැඳි දියතලාව, ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා විද්‍යාපීඨයෙන් පුහුණුව සාර්ථකව නිම කර 1984 වර්ෂයේ දී දෙවන ලුතිනන්වරයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා පාබල හමුදාවට එක්විය.

ඔහුගේ දිර්ඝ සේවා කාලය තුල දී අණදීම් හා උපදේශක මෙන්ම යුද්ධ හමුදා බුද්ධි අධ්‍යක්ෂ, පාබල අධ්‍යක්ෂ, යුධෝපකරණ මාස්ටර් ජෙනරාල් සහ යුද සේවා ලේකම් යන තනතුරු ඇතුළු මාණ්ඩලික තනතුරු ගණනාවක් හොබවා ඇත.

එමෙන්ම 2004 වර්ෂයේ දී හයිටි දේශයේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක රාජකාරීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් යවන ලද ප්‍රථම බලඇණියේ අණදෙන නිලධාරියා ලෙස ද කටයුතු කරනු ලැබීය.

Facebook Comments

Loading...