ශ්‍රී ලංකාවට GSP+ නොදෙන ලෙසට ගෙනා යෝජනාව පරාදයි

0
401
wedding people
Loading...

ශ්‍රී ලංකාවට GSP+ බදු සහනය ලබ‍ා නොදෙන ලෙස ඉල්ලා යුරෝපානු පාර්ලිමේන්තුවේ වාමාංශික සහ හරිත මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායමක් විසින් යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කල යෝජනවා පරාජය වී ඇත.

එම යෝජනාවට පක්ෂව ජන්ද 119ක් පමණක් ලැබී ඇති අතර යෝජනාවට විපක්ෂව ඡන්ද 436ක් ලැබී තිබෙන අතර ඒ අනුව වැඩි ජන්ද 317කින් බ්‍රසල්ස් හි යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ දී යෝජනාව පරාජයට පත් විය.

යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ සමස්ත මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව 751ක් වන අතර නියෝජිතයින් විසි දෙදෙනෙකු අදාළ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් ඡන්දය දීමෙන් වැලකී සිට ඇත.

සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතීන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිය, වධහිංසාවට එරෙහි සම්මුතිය හා වාර්ගික අගතිය දුරු කරලීම සඳහා වන සම්මුතිය ආදී GSP+ හෙවත් වරණිය බදු සහනය සම්බන්ධයෙන් සෘජුවම අදාළ ප්‍රඥප්ති සම්බන්ධ ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවේ යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් එම බදු සහනය ලංකාවට ලබා නොදෙන ලෙසට එම යෝජනාව මඟින් ඉල්ලා තිබුණි.

Facebook Comments

Loading...