දකුණේ පීඩාවට පත් ජනයාට උතුර නිහඬ වී ශෝකය පළ කරයි

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

දිවයිනට බලපෑ අයහපත් කාළගුණයෙන් ඇති වු ගංවතුර හා නායයෑම් උවදුරින් විපතට පත් බහුතරයක් සිංහල වූ දකුණේ ජනතාවට උතුරු පළාත් සභාවේ කම්පාව පලවී ඇත.

ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් ජීවිත අහිමි වු දකුණේ ජනතාව වෙත ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීම සදහා 5 සඳුදා විනාඩියක නිහඬතාවයක් පැවැත්වීමට උතුරු පළාත් සභාවේ සාමාජිකයන් කටයුතු කර තිබේ.

මේ අතර පසුගිය දින කිහිපය තුල බලපෑ ගංවතුර සහ නායයෑම් හේතුවෙන් මෙරටට අහිමි වු මිනිස් ජීවිත ප්‍රමාණය 213 ක් බව පවසන ආපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය පුද්ගලයින් 77 දෙනෙකු අතුරුදන්ව ඇති බවද සඳහන් කරයි.

Facebook Comments