මහමග මාරක වැරදි සඳහා දඩය උස්සයි

0
403
wedding people

මාරක රිය අනතුරුවලට හේතුවන මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කිරීමේ වැරදි සඳහා අය කරනු ලබන අවම දඩ මුදල ඉහල දැමීමට ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යංශය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කොට ඇත.

මේ අනුව වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැතිව රිය ධාවනය කිරීම, රියදුරු බලපත්‍රයක් නොමැති තැනැත්තන් සේවයේ නියුක්තකරවීම, මත්පැන් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කොට රිය පැදවීම, දුම්රිය මාර්ගයක් හරහා අපරික්ෂාකාරීව මෝටර් වාහනයක් ඇතුළු කිරීම, වලංගු රක්ෂණාවරණයක් නොමැති ව රිය ධාවනය කිරීම යන වැරදි සම්බන්ධයෙන් පනවනු ලබන දඩ මුදල රුපියල් 25000ක දක්වා වැඩි කෙරෙන බව 10 බ්‍රහස්පතින්දා පැවති කැබිනට් තීරණ දැන්ම් දිමේ මාධ්‍ය හමුවේ දී සම කැබිනට් ප්‍රකාශක ගයන්ත කරුණාතිලක පැවසීය.

මෙම වැරදි හැර අධික වේගයෙන් රිය පැදවීම, වමෙන් ඉස්සර කිරීම, නොසැලකිලිමත් අයුරින් රිය ධාවනය කිරීම, බාලවයස්කරුවන් විසින් රිය පැදවීම සඳහා අවම දඩ මුදල් රුපියල් 2500ක් දක්වා ඉහළ දැමු බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Facebook Comments