සිප් සතර හදාරන්න අත්වැලක් වන්න

0

බලන්ගොඩ පිහිටි බෝවත්ත විද්‍යාලය, මුල්ගම විද්‍යාලය සහ වටවල විද්‍යාලයන්හි ඉගෙනුම ලබන දරු දැරියන්ගේ අධ්‍යාපනය නඟා සිටුවිමේ අරමුණින් අධ්‍යාපනික උපකරණ ලබා දිමේ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර ඇති බව Outreachers Benevolent Society සංවිධානය පවසයි.

එම පාසල් හි අධ්‍යාපනය ලබන සිසු සිසුවියන් 82 ක් හට අධ්‍යාපනික උපකරණ ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බවයි එම සංවිධානය කියා සිටින්නේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. 783,455ක මුදලක් වැය වන බවට ගණන් බලා ඇති අතර ඊට සහාය වීමට කැමති අයවලුන් හට ගම්පහ පිහිටි ලංකා බැංකුවෙහි ගිනුම් අංක 75289597ට මූල්‍යමය පරිත්‍යාග සිදු කරන්නැයි ඉල්ලා සිටී.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපාධිධාරීන් සහ උපාධිධාරිනියන් එක්ව පිහිටුවා ඇති මෙම සංවිධානය නුගේගොඩ, තලපත්පිටියේ පිහිටා ඇති අතර මීට පෙර ග්‍රාමීය පාසල් හතරක සිසු සිසුවියන් අතර රු. මිලියන 1.6කට අධික වටිනාකමක් ඇති අධ්‍යාපනික උපකරණ බෙදා දී ඇති බව ඔවුන් පවසයි.

Facebook Comments

wedding people