ආර්ථිකය ගැන තීන්දු ගන්න කවුන්සිලයක්

0

රටේ ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධව තීන්දු තීරණ ගැනීම සඳහා ආර්ථික කවුන්සිලයක් පිහිටුවීමට ජනාධිපතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩලයට යෝජනා කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වය දරන මෙම කවුන්සිලයේ සෙසු සාමාජිකයන් ලෙස අගමැති, මුදල් ඇමති, ජනපති සහ අගමැති ලේකම් මෙන්ම මහබැංකු අධිපතිවරයා පත් කෙරෙනු ඇතැයි රජයේ ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ආර්ථික සම්බන්ධයෙන් තීන්දු තීරණ ගැනීම මෙන්ම ආර්ථිකය පිළිබඳව විමර්ශනය සහ සංවර්ධන කටයුතු පසු විපරම් කිරීම මෙම කවුන්සිලයේ කාර්ය භාර්ය වේ.

දැනට ක්‍රීයාත්මක වන ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුවට ඉහළින් ජාතික ආර්ථික කවුන්සිලය පිහිටුවන බවයි වැඩි දුරටත් වාර්තා වන්නේ.

Facebook Comments