යුද්ධයට පසු වැඩිම සිය දිවිනසා ගැනිම් උතුරෙන් (VIDEO)

0
436
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

සිය දිවිනසා ගැනිම් වැඩි ප්‍රමාණයක් වාර්තා වන්නේ උතුරේ යුද පීඩතයන්ගෙන් බව සමාජ සවිබලගැන්වීම්, සුභසාධන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

යුද්ධය අවසන් වු පසුගිය අවුරුදු කිහිපය තුල 700 පමණ ප්‍රමාණයක් සිය දිවිනසා ගැනීමට උත්සාහ කල බව සහ ඉන් 400 පමණ ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි එස්.බී. දිසානායක ඇමැතිවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

ආර්ථික හේතු මත යුද්ධයෙන් අහිමි වුවන් පිළිබඳව සිත් තැවුලෙන් ඔවුන් සිය දිවිනසා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

“සමහර විට ආර්ථික කාරනයක් වෙන්න පුලුවන්, සමහර විට හුදකලා වීම නිසා වෙන්න පුලුවන්, සමහර විට ගෙයක් දොරක් නැති කම වෙන්න පුලුවන්, සමහර විට තමන්ගේ දරුවන් නැති වීම නිසා දැඩි වේදනාවෙන් වෙන්න පුලුවන්” යැයි කොළඔ පැවති උත්සවයක දී අමාත්‍ය දිසානායක කියා සිටියේය.

නිල ‍නොවල සංඛ්‍යා ලේඛනයන්ට අනුව ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය ආයතනයන්ගෙන් ලබා ගත් ණය ගෙවා ගත නොහැකිව මසකට පුද්ගලයින් 30 පමණ සිය දිවිනසා ගැනීමට උත්සාහ දරන බව සිවිල් ක්‍රියාධරයෝ පවසති.

Facebook Comments

Loading...