අධ්‍යාපනය විකිණිමේ සුදානම අයවැයෙන් පැහැදිලි – ළහිරු වීරසේකර (VIDEO)

0
1133
wedding people
Loading...

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇති 2018 අයවැය යෝජනා හරහා ඉදිරියේදී රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල තුළ මුදල් අය කිරීමට සුදානම් වන බවට ඉඟි පල කර ඇතැයි සිසු නායකයෙකු චෝදනා කරයි.

උසස් පෙළ කුසලතා සලකා සියලු දෙනා හට අධ්‍යාපනයේ සමාන අවස්ථා ලබා දෙන්නේ නම් ශිෂ්‍ය ණය ක්‍රම යෝජනා කිරීමට අනවශ්‍ය බව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කාර ළහිරු වීරසේකර පෙන්වා දෙයි.

“සියලු දෙනාට අධ්‍යාපනයේ සමාන අවස්ථා දෙනවා නම් අමුතුවෙන් අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ශිෂ්‍ය ණය ක්‍රම යෝජනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ උදව් කරනවා කියල අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ ආණ්ඩුව කියන්නේ මේක කර ගන්න බැරි සෙට් එක්ක ඉන්නවා ඒ අයට අපි පිං තකා උදව් කරනවා කියලා” යි ළහිරු වීරසේකර පවසයි.

රටේ ඕනෑම පුරුවැසියෙකු හට අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීමේ අයිතිය ආණ්ඩුව විසින් සලසා දිය යුතු බව අවධාරණය කරන සිසු නායකයා මුදල් ඇති නැති පරතරය අනුව අධ්‍යාපන වරම් ලබා නොදිය යුතු බව කියා සිටියේය.

කුසලතා මත පදනම් වු සමාන අයිතියක් ලෙස අධ්‍යාපනය තිබිය යුතු බවට 2018 අයවැය යෝජනා හරහා උසස් අධ්‍යාපනයට යෝජනා වී ඇති දෑ සම්බන්ධව සිලෝන් ජර්න්ල් වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් ලබාදෙමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඉදිරියේදී අධ්‍යපානය විකිණිමට ආණ්ඩුව සුදානම් වීම අයවැය යෝජනා හරහා පැහැදිලි වන බව අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කාර ළහිරු වීරසේකර වැඩි දුරටත් සිලෝන් ජර්නල්ස් හා කියා සිටියේය.

Facebook Comments

Loading...