උතුරේ බුදුන්ට වලව්වක්

0
448
wedding people
Loading...

නාගදීප විහාරයේ නාහිමියන් විසින් එම ප්‍රදේශය සිංහල කරනය කරමින් සිටින බවට නයිනතීව් ජනතාව චෝදනා කරති.

විහාර පිහිටි ප්‍රදේශයේ මාර්ග කිහිපයක්ම නායක හිමියන්ගේ නම ඇතුලු සිංහල නම් යොදා ඇති බවට පුවරු ගසා තිබෙන ඡායාරූප කිහිපයක්ම සමාජ ජාලා ඔස්සේ පල කර තිබු අතර එයට නිල අවසරයක් ගෙන නොමැති බවද වාර්තා වේ.

එක් මාර්ගයක් නාගදීප විහාරයේ නායක ස්වාමින් වහන්සේගේ නමින් නම් කර ඇති අතර තවත් තැනක බුද්ධ වලව්ව රජ මහා විහාරය ලෙස දැක්වෙන නාම පුවරුවක් තිබේ.

Facebook Comments

Loading...