මහජන බැංකුවේ වර්ජනයට අපි නැහැ සේවක සංගම් කියයි

0
466
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

මහජන බැංකව තුල සීමිත සේවකයින් පිරිසක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත එක්දින සංකේත වැඩ වර්ජනය සදහා තම සහයෝගය නොදක්වන බව මහජන බැංකුවේ ජාතික සේවක සංගමය, නිදහස් සේවක සංගමය, මහජන බැංකු නිළධාරී සංගමය සහ ලංකා බැංකු සේවක සංගමයේ ප‍්‍රගති පෙරමුණ පවසයි.

ලංකා බැංකු සේවක සංගමයට අනුබද්ධ සේවක පෙරමුණ නම් එක් කණ්ඩායමක සීමිත සේවක පිරිසක් පමණක් 07 බදාදා සංකේත වැඩ වර්ජනය පවත්වන බවයි එම සංගම් පවසන්නේ.

විවිධ පුද්ගලයන්ගේ කට කතා වලට නොරැවටෙන ලෙසත් අද දිනයේදී මහජන බැංකුවේ කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යන බව මහජන බැංකු මාධ්‍ය කළමණාකාර භාරත ප‍්‍රභාෂණ තෙන්නකෝන්ගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කල නිවේදනයක දැක්වේ.

Facebook Comments

Loading...