ඡන්දයේ ආරක්ෂාවට 65000කට වැඩි පොලිස්-එස්ටීඑෆ් බල ඇණියක්

0

පළාත් පාලන ජන්ද විමසිමේ ආරක්ෂක කටයුතු සහ ජන්ද රාජකාරි කටයුතු සඳහා පොලිසියේ සහ විශේෂ කාර්ය බළකායේ හැට පන්දහසක වැඩි පිරිසක් යොදා ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

මිට අමතරව සිවිල් ආරක්ෂක බළකායේ සහ ත්‍රිවිධ හමුදා භටපිරිස් ද අවශ්‍යතාවය මත එම ජන්ද සහ ආරක්ෂක කටයුතු වලට සහයෝගය දෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරි නිතිඥ රුවන් ගුණසේකර පවසන්නේ.

ඒ අනුව සහකාර පොලිස් අධිකාරි, පොලිස් අධිකාරි හා ජ්‍යේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරුන් 255ක්, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 510ක්, පොලිස් පරීක්ෂක හා උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් 5219ක්, කාන්තා පොලිස් පරීක්ෂක හා කාන්තා උප පොලිස් පරීක්ෂකවරියන් 412ක් රාජකාරි සදහා යොදවා තිබේ.

පොලිස් සැරයන්වරුන් 14079ක්, පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් 33385ක්, කාන්තා පොලිස් සැරයන්වරියන් හා කොස්තාපල්වරියන් 4383ක්, පොලිස් රියදුරන් 2019ක්, පොලිස් ආරක්ෂක සහායකවරුන් 1320ක්, පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකා නිලධාරීන් 4178ක් හා සිවිල් ආරක්ෂක භටයන් 5953ක ප්‍රමාණයක් මැතිවරණ රාජකාරි කටයුතුවල යොදවා ඇති බව නීතිඥ රුවන් ගුණසේකර සදහන් කරයි.

සාමය ආරක්ෂාක කිරීමේ කටයුතු සඳහා පොලිස් විශේෂ කාර්යය බලකාය මගින් පමණක් ක්‍රියාත්මක වන ජංගම සේවා 99ක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නිලධාරීන් 1174ක ප්‍රමාණයක් ද යොදවා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සදහන් කරයි.

සෑම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් ම ආවරණය වන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත පොලිස් ජංගම සංචාර 3225ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර මෙම ජංගම පොලිස් සංචාරයක් වෙනුවෙන් නිලධාරීන් 5දෙනෙකු යොදවා ඇති බව නීතිඥ රුවන් ගුණසේකර 7 බදාදා පොලිස් මූලස්ථානයේ පැවැති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක දී කියා සිටියේය.

මාර්ග බාධකයන් 464ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර ඒ සඳහා නිලධාරීන් 3248ක් යොදවා ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

Facebook Comments