උඩරට මනාළියක් සේ හැඩ වුණ සිනෙති

0

සිනෙති අකිලා මෙරට කා අතරත් නම දිනා සිටින නවක පරපුරේ ටෙලි නාට්‍ය හා චිත්‍රපට නිළියක්.

සිරි පැරකුම්, සරිගම, රන් සයුර ඈ රංගනයෙන් දායකත්වය දැක්වු නිර්මාණ කිහිපයකි.

රංග ශිල්පිනයක වු සිනෙති මානළියක් සේ හැඩ වු අලංකාර ඡායාරූප පෙළක් පසුගිය දින වල සමාජ ජාලා වල ප්‍රචාරණ විය.

ඡායාරූප – රොෂාන් චතුරංග

හැඩ ගැන්වීම – අමානි මොකරියා

Facebook Comments

wedding people