අලුත් දේශීය ආදායම් පනතට ඒකාබද්ධයත් යෝජනා දුන්නා – ඇමැති මංගල

0

තමා මුදල් අමාත්‍ය ධූරය බාරගන්නා විට සකස් කොට තිබූ දේශීය ආදායම් පනත, ආණ්ඩුවෙත් විපක්ෂයෙත් මැති ඇමැතිවරුන්, නිලධාරීන්, ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව,ආදීන්ගේ අදහස් විමසා යළි සකස් කළ බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ද එයට යෝජනා ඉදිරිපත් කළ බව මුදල් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අප්‍රේල් පළමුවන දා සිට ක්‍රියාත්මක වන නව දේශීය ආදායම් බදු පනතින් ජ්‍යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ගෙන් හා විදෙස් රැකියාවල නියුක්තව සිටින ශ්‍රමිකයින් එවන මුදල්වලින් බදු අය කරන බවට සිදු කරන ප්‍රචාරව දැඩිව ප්‍රතික්ෂේප කරන බව අමාත්‍ය මංගල සමරවීර 03 සඳුදා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවක දී කියා සිටියේය.

“අද පත්තර බලන්න! මොන බොරුද තියෙන්නේ? විදේශ රැකියා කරන අයට ආදායම් බදු ගහන කතාව සම්පුර්ණ බොරුවක්.ඒ වගේම විශ්‍රාමිකයන්ටත් බදු නැහැ” යි ඇමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

මෙම පනත ගෙන එන ලද්දේ ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින බදු ක්‍රමයේ විෂමතා නැතිකොට සාධාරණ බදු ක්‍රමයක් ඇති කිරීම සඳහා බව කී ඇමැතිවරයා බදු පදනම පුළුල් කිරීම,පවතින සංකීර්ණ බදු ව්‍යුහය සරළ කිරීම, බදු පැහැර හරින්නන්ට එරෙහිව පවතින ජාත්‍යන්තර නීති සංකල්ප පරික්ෂාකොට ඒවා මෙරටට සුදුසු පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණ ඇතිව බවයි පෙන්වා දෙන්නේ.

දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාවගෙන් සියයට 82%කට වක්‍ර බදු ගෙවීමට සිදුවී ඇති අතර සෘජු බදු ගෙවන්නේ සියයට 18%ක් පමණෙක් බැවින් නව බදු පනත මඟින් සෘජු බදු ආදායම් ප්‍රතිශතය සියයට 40% දක්වා වැඩි කිරීම අරමුණ බවයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

Facebook Comments