තැපෑල අන්තර්ජාලයෙන් බඩු විකුණයි

0

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තැපැල් සේවාවන්ගෙන් ඔබ්බට ගොස් දේශිය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායකයින්ගේ නිෂ්පාදන වලට දේශිය හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ පොළක් සොයාදීම හා එම නිෂ්පාදන භාණ්ඩ තැපැල් සේවාව හරහා බෙදා හැරිම සඳහා අන්තර්ජාලය මඟින් නව ක්‍රමවේදයක් ආරම්භ කොට ඇත.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් http:bepost.lk නමින් නව වෙබ් අඩවියක් ද ක්‍රියාත්මක කොට මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කර තිබේ.

දේශිය ක්ෂුද්‍ර,සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායකයින්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය නඟා සිටුවිමත් ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන දේශීය හා විදේශිය වශයෙන් අලෙවි කිරිමට අවස්ථාව සලසා දීමත් මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ බව තැපැල්, තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු ඇමති එම්.එච්.ඒ හලිම් පවසයි.

“රජයේ තිරසාර සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙලට ශක්තියක් වෙමින් රටේ ජාතික ආර්ථිකය වර්ධනය කිරිම සඳහා දේශිය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාවසායකයින්ට වෙළෙඳ පොළක් සොයා දිය යුතුයි. මේ මඟින් භාණ්ඩ බෙදා හැරිමේ දි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට ද විශාල ආදායම් ලබා ගත හැකි.” යි බව 10 අඟහරුවාදා පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.

දැනටමත් bepost.lkවබි අඩවිය මඟින් සිය භාණ්ඩ අෙලවි කිරිම සඳහා ක්ෂුද්‍ර ,කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් 200 කට අධික සංඛ්‍යාවක් ඒහි ලියාපදිංචි වි ඇති බවයි තැපැල් දෙපාර්තුමේන්තුව වැඩි දුරටත් පවසන්නේ.

Facebook Comments

wedding people