මිල අඩු පසු ඉන්ධන සහනය දෙන බවට අගමැතිගෙන් පොරොන්දුවක්

0
538
wedding people
Loading...

ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන බැරැලයක මිල අඩු වු වහාම එම සහනය මෙරට ජනතාවට ලබා දීමට අගමැතිවරයා පොරොන්දු වී තිබේ.

වත්මන් රජය ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල වැඩි වන සහ අඩුවන විට ඊට සමගාමී ඉන්ධන මිල වෙනස් කල ද රාජපක්ෂ පාලනයේදී ඉන්ධන මිල වැඩි වූ විට මෙරට වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමුවත් ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල අඩු වන විට මෙරට වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල පහත නොදැමු බව ද අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ සිහිපත් කළේය.

“ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල අපට පාලනය කළ නොහැකියි. එම නිසා ඉන්ධන මිල ඉහළ යන අවදියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළෙඳපොළ තුළ ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමුවත් ලෝක වෙළෙඳපොළේ ඉන්ධන මිල අඩු වන කාලයේදී එම සහනය ජනතාවට ලබාදිය යුතු බව මමත්, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාත් විශේෂයෙන් සාකච්ජා කර තිබෙනවා.” යි අගමැතිවරයා කියා සිටියේය.

“2014 වසරේ බොර තෙල් බැරැලයක මිල ඩොලර් 55 ක් දක්වා අඩු වී තිබුණා. නමුත් ඒ කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල අඩු වුණේ නැහැ. නමුත් අපි බලයට පත්වීමෙන් පසුව පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 117 දක්වා අඩු කළා. 2015 වර්ෂය අවසන් වන විට බොර තෙල් බැරැලයක මිල ඩොලර් 35 දක්වා අඩු වී තිබුණා. එම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල පහත හෙළීමට තෙල් සංස්ථාවට හැකි වුණා.”

“2017 වසර වන විට ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමට පටන් ගත්තා. 2017 වර්ෂය මැද භාගයේදී බොර තෙල් බැරැලයක මිල ඩොලර් 67 දක්වා වර්ධනය වූ අතර, ඊයේ දිනය වන විට එය ඩොලර් 77 ක් දක්වා වර්ධනය වී තිබෙනවා. ඒ ආකාරයට බලන විට ඩොලර් 35 සිට ඩොලර් 77 දක්වා වන අතිවිශාල මුදලක් එක් බොර තෙල් බැරැලයක් වෙනුවෙන් ගෙවීමට අපට සිදු වුණා. ඒ අනුව මේ වනවිට ඩොලර් 41 කින් පමණ බොර තෙල් බැරැලයක මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. එය 2015 වර්ෂයේ පැවැති මිල මෙන් දෙගුණයක්. එම නිසා සීමා සහිතව ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීමට අපට සිදු වුණා.”

භූමී තෙල් සහනය

භූමී තෙල් වැඩි කරන ලද්දේ ඩීසල් වෙනුවට භූමි තෙල් වාහනවලට භාවිත කිරීම නවතාලීමට බව පෙන්වා දුන් අගමැතිවරයා ඩීසල් වෙළදාම අඩු වන විට රටේ ආදායමද අඩු වන බව ප්‍රකාශ කළේය.

කෙසේ වෙතත් ධීවරයන්ටත්, විදුලි බලය නොමැති සමෘද්ධි ලාභී පවුල් වලටත් සහන මිලකට අඛණ්ඩව සහන මිලට භූමී තෙල් ලබා දීමට තෙල් සංස්ථාවට උපදෙස් දී බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.

Facebook Comments

Loading...