සංහිඳියාවට පොලිසියත් එක්වෙයි

0
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people

ජාතික සමගිය, සංහිදියාව හා සහජීවනය ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් ප්‍රවර්ධනය සදහා ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය හා සංහිදියා යාත්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය ගිවිස ගෙන තිබේ.

සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සදහා ප්‍රජා පොලිස් සේවය ප්‍රතිස්ථාපනය සදහා වන අවබෝධතා ගිවිසුමට 2018 අගෝස්තු මස 7 වන දින සංහිදියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලයේදී අත්සන් තබන ලද බවයි එම කාර්යාලය නිවේදනය කරන්නේ.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය නියෝජනය කරමින් පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර සහ සංහිදියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් එහි මහ ලේකම් මනෝ තිත්තවැල්ල අත්සන් තබා ඇත.

ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කටයුතු සදහා සහාය වන අතරම ජාතික සමගිය, සංහිදියාව හා සහජීවනය වර්ධනය කරමින් ශක්තිමත් සන්නිවේදන ජාලයක් ඇති කිරීමද ප්‍රජා පොලිස් සේවයට පැවරෙන ප්‍රමුඛතම කාර්ය බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

ප්‍රජා පොලිස් සේවය රජයේ ජාතික සමගිය, සංහිදියාව හා සහජීවනය වර්ධනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කිරීම සදහා ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් විශාල කාර්යභාරයක් සිදුකළ හැකි හොදම ව්‍යුහාත්මක සංවිධානය බවටයි සංහිදියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය විශ්වාස පල කර ඇත්තේ.

සහජීවන වැඩසටහන

රජයේ සංහිදියා වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා සියලු සංවිධාන කාර්යයන් කරමින් බිම් මට්ටමේ සිට සහාය වීම සහ තොරතුරු ලබාදීම, රජය විසින් නීතිගත කරන ලද සහ නීතිගත කිරීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් බම්මට්ටමෙන් යෝජනා සහ අදහස් ලබාගැනීම, අසත්‍ය තොරතුරු ජනගත වීමෙන් ජාතිවාදය පැතිරවීම වැළැක්විම හා ඒ මගින් ඇතිවිය හැකි ගැටුම් කල්තියා හදුනාගැනීම තුළින් අර්බුද ඇතිවීමට පෙර ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් විසදුම් ලබාදීම හා එමගින් ජාතික සංහිදියාව තහවුරු කිරීම, මෙම ගිවිසුමෙහි අරමුණු වේ.

ඉහත කරුණු සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මෙන්ම ලැබෙන තොරතුරු පදනම් කරගනිමින් විවිධ පාර්ෂවකරුවන් ජාතික සමගිය, සංහිදියාව හා සහජීවනය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සදහා දායක කර ගැනීම ද ප්‍රජා පොලිස් සේවයේ වගකිම් බවයි සංහිදියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනය කරන්නේ.

සංහිඳියා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ඉදිරි මාස 05ක කාලය ඇතුලත අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, මහනුවර, රත්නපුර, මාතර,ගම්පහ, බදුල්ල, කළුතර සහ ගාල්ල යන ප්‍රදේශ වල ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව ඇති බවයි සංහිදියා යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කාර්යාලය වැඩි දුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.

Facebook Comments