ජනපතිගේ එල්ලුම් ගහ ගැන ජිනිවා අවධානය

0

වරදකරුවන් එල්ලුම් ගස් යැවීමට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා ගෙන ඇති තීරණය අලුතින් පත් කරන ලද ජගත් මානව හිමිකම් ප්‍රධානී විසින් සමුළුවේ බරපතල අවධානයට යොමු කර තිබේ.

ජිනීවා නුවර මුළුදෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ නව මහ ලේකම්වරිය සිය මංගල දේශනය පවත්වමින් කියා සිටියේ මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව ගෙන ඇති තීරණය කළඹවාලන සුළු බවයි.

“නැවත නැවතත් සිදුවන ජාතිවාදී සහ ජාතීන් අතර ප්‍රචණ්ඩතා මෙන්ම මරණීය දණ්ඩනය නැවත පටන් ගැනීමේ සැලසුම් ගැන කර ඇති දැනුම් දීමද කළඹවාලන සුළුය,” යි මිෂෙල් බැෂලේ මහලේකම්වරිය ජිනීවා සමුළුවේ 39 සැසිවාරයේ සමාරම්භක දේශනය පවත්වමින් කියා සිටියාය.

“සංක්‍රාන්ති යුක්ති න්‍යාය පත්‍රයක් අර්ථපුර්ණ ලෙස ක්‍රියාවේ යෙදවීම දිසාවට බලධාරීන්ගේ ගමන හෙමින් වුවත්, අතුරුදහන් වුවන් පිළිබඳ කාර්යාලය විසින් ප්‍රවිචාරණය සහ තම වරම අංග සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්‍ය ආයතනික ශක්‍යතා ගොඩනැගීම ආරම්භ කර තිබේ.” යි මහ කොමසාරිස් මිෂෙල් බැෂලේ පැවසුවාය.

“ඒ කාර්යාලයේ වැඩ ඉක්මනින් කරනු ඇතැයි ද, අතුරුදහන් වුවන්ගේ පවුල් වලට පිළිතුරු ලබා දීම ආරම්භ කරනු ඇතැයිද අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. හානිපුරණය සඳහා කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීමේ නීතිද සම්පාදනය වෙමින් පවතී.”

සත්‍යය සහ යුක්තිය සාක්ෂාත් කරගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2015 ඇතිකරගත් එකඟතා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ රජය කිසිදු පියවරක් ගෙන නොතිබීමද නව මහලේකම් මිෂෙල් බැෂලේ ජිනීවා සමුළුවට සිහිපත් කර දී තිබේ.

Facebook Comments