නියං සායෙන් වැඩිම පීඩාව උතුරට

0
268
සේයා - රොෂාන් චතුරංග
wedding people
Loading...

අට ලක්ෂයකට අධික ජනකායක් පීඩාවට පත් කොට තිබෙන නියඟින් වැඩිම පීඩාවට පත්ව සිටින්නේ උතුරේ ජනතාවයි.

දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 17 කට බලපා තිබෙන අධික නියඟ හේතුවෙන් පවුල් 248,519 ක පුද්ගලයන් 890,001 ක් පීඩාවට පත්ව ඇතැයි ආණ්ඩුව දැනුම් දී සිටී.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නිකුත් කළ අලුත්ම වාර්තාවට අනුව එයින් අඩකට ආසන්න ජනතාවක් ජීවත්වන්නේ උතුරු පළාතේයි.

උතුරු පළාතට අයත් දිස්ත්‍රික්ක පහ තුල පමණක් පවුල් 103386 අයත් පුද්ගලයන් 357736 පීඩාවට පත්ව සිටින බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසන්නේ.‍

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් පවුල් 30408ක පුද්ගලයන් 110156ක් පීඩාවට පත්ව සිටී.

ඊළඟට පීඩාවට පත් වයඹ පළාතේ ජනසංඛ්‍යාව හැට හතර දහසකට වැඩිය.

යාපනය, වවුනියාව, කිලිනොච්චි, මන්නාරම, මුලතිව්, කුරුණෑගල, පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර, අම්පාර, මඩකලපුව සහ ත්‍රිකුණාමලය ඇතුලු දිස්ත්‍රික්ක 17 ක ජනතාව නියඟින් පීඩාවට පත්ව ඇත.

Facebook Comments

Loading...