මන්නාරම සමූහ මිනීවලේ වාර්තාකරණයට සීමා

0
605
Ivory Agency Sri Lanka
wedding people
Loading...

මන්නාරම සමුහ මිනීවල සම්බන්ධව මාධ්‍යයට වාර්තා නිකුත් කිරිමේ සතියේ එක් දිනය පැය භාගයට සීමා කිරීමට අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

අධිකරණ නියෝගයට අනුව සෑම බදාදා දිනකම පෙරවරු 10 යි 30 සිට 11 දක්වා කාළය දක්වා තුළ පමණක් මාධ්‍ය ආයතන වලට අවසරය හිමිවනු ඇත.

මන්නාරම රෝහලේ විශේෂ අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරී සමින්ද රාජපක්ෂ විසින් පමණක් මාධ්‍ය වෙත තොරතුරු ලබා දිය හැකි බවටයි මන්නාරම මහේස්ත්‍රාත් ටී ස්වර්ණරාජා නියෝග කර ඇත්තේ.

සමූහ මිනීවල සම්බන්ධයෙන් වගකීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ සිදුකළ යුතු බැවින් සමූහ මිනිවළ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු මන්නාරම අධිකරණයේ රෙජිස්ටාර්වරයාගෙන් ලබා ගන්නා ලෙස මීට පෙර අධිකරණය නියෝග කර තිබුණි.

එහෙත් අතුරුදහන්වූවන් පිළිබද සොයා බලන කොමිෂන් සභාව හා අතුරුදහන්වූවන්ගේ ඥාතීන් සිදුකළ ඉල්ලීමක් අනුව අදාළ කැනීම් කටයුතු පිළිබද නිපුණතාවය දක්වන කැනීම් කටයුතු භාර විශේෂ අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරි සමින්ද රාජපක්ෂ වෙත අදාළ බලය ලබාදෙන කරන ලද ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ගනිමින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා මෙසේ නියෝග නිකුත් කර ඇත.

දින 69 තිස්සසේ කරන ලද කැණිම් වලින් මේ වන විට මිනිස් ඇටසැකිලි සංඛ්‍යාව 116 ක් හමු වී ඇති බවයි අධිකරණ වෛද්‍ය නිළධාරි සමින්ද රාජපක්ෂ පවසන්නේ.

Facebook Comments

Loading...