“රනිල්ට කඩේ යනවා” ඒකාබද්ධයෙන් වෙල්ගමට ප්‍රහාරයක් (VIDEO)

0

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කුමාර වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට සහාය දක්වන බවට එම කණ්ඩායමේ මන්ත්‍රීවරයෙකු ප්‍රසිද්ධියේම වෙල්ගම මන්ත්‍රීවරයා දෝශ දර්ශනයට ලක් කර තිබේ.

ඉදිරි මැතිවරණයකට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරිපත් වෙතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය බය වී සිටින බව පවසන මහින්ද නන්දඅලුත්ගමගේ වෙල්ගම මන්ත්‍රීයවරයාට ගෝඨා බයක් ඇති වී ඇත්තේ ඇයි දැයි ප්‍රශ්න සහගත බව කියා සිටියේය.

“රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයට කඩේ යන්න එපා. එතුමට ඕන දේවල් කතා කරන්න එපා මන්ත්‍රීතුමා බොහොම ගෞරවයෙන් ඉල්ලන්නේ.” යැයි මහින්දා නන්දඅලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වීම සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කුමාර වෙල්ගම සහ වාසුදේව නානායක්කාර මන්ත්‍රීවරු සිය විරෝධය ප්‍රසිද්ධියේම පළ කර ති‍බුණි.

එම විරෝධය රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාට අවශ්‍ය දේ කතා කිරීමක් සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ සටන මොට කිරීමක් ලෙසයි මහින්දා නන්දඅලුත්ගමගේ හඳුන්වා දෙනු ලැබේ.

Facebook Comments

wedding people