ටිල්වින්ගේ බුද්ධිය සොරාගත් විමල්ට කෝටියක වන්දියක් ගෙවන්න අධිකරණ නියෝගයක්

0
484
wedding people
Loading...

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා හට රුපියල් මිලියන 10 ක වන්දියක් ගෙවන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ වෙත කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබේ.

විමල් වීරවංශ විසින් ඔහුගේ නමින් ප්‍රකාශයට පත් කළ “නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත” යන ග්‍රන්ථය මගින් බුද්ධිමය දේපළ පනත යටතේ තම අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝණය කර ඇති බවට චෝදනා කර ටිල්වින් සිලිවා ගොණු කර තිබු නඩවේ තීන්දුව ලබා දෙමින් අධිකරණය මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත.

තමා විසින් පක්ෂ විධායක මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ අදහස් හා යෝජනා ඇතුළත් කර විමල් වීරවංශ “නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත” ග්‍රන්ථය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව ටිල්වින් සිල්වා අධිකරණයට ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

දීර්ඝ කාලයක් විභාග කැන ලද නඩුවේ තීන්දු ලබා දෙමින් බුද්ධිමය දේපල පනත යටතේ “නැත්ත වෙනුවට ඇත්ත” ග්‍රන්ථයේ සැබෑ අයිතිය හිමිවිය යුත්තේ ටිල්වින් සිල්වා හට බව කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණ විනිසුරු රුවන් ප්‍රනාන්දු තීන්දු කර තිබේ.

ඒ අනුව ටිල්වින් සිල්වා හට රුපියල් මිලියන 10 ක වන්දියක් ගෙවන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශට වාණිජ මහාධිකරණ විනිසුරුවරයා නියෝග කළේය.

එම කෘතියේ මුද්‍රණය කර ඇති සියලු පිටපත් විනාශ කරන ලෙසට සහ නඩුවේ නඩු ගාස්තු පැමිණිලිකාර පාර්ශවයට ගෙවන ලෙසද කොළඹ වාණිජ මහාධිකරණය වැඩි දුරටත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ හට නියෝග කර ඇත.

Facebook Comments

Loading...