ගම්පෙරළිය හා එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රහණයේ පෙර නිමිත්තක්

0

ගම්පෙරළිය හා එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන් වර්තමාන ජයග්‍රහණනයේ ප්‍රතිඵලයක් මෙන්ම අනාගත ජයග්‍රහණයේ ද පෙර නිමිත්තක් බව අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සඳහා යළි ආරම්භ කළ මෙම වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට තම අමාත්‍යාංශයත්, මුදල්, ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් පාලන, මහාමාර්ග යන අමාත්‍යාංශ යොදා ගන්නා බව 02 සෙනසුරාදා ගම්පෙරළිය සහ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන් 2019 වර්ෂය සඳහා හඳුන්වා දෙමින් අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති උත්සවයේ දී අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කියා සිටියේය.

ගම්පෙරළිය වැඩසටහනේ සම්බන්ධීකරණය සඳහා අලුතින් සමෘද්ධි ව්‍යාපාරයට බඳවා ගන්නා නිලධාරීන් 750ක් යොදවන බව ද අගමැතිවරයා පැවසීය.

“ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා සිට දින 51ක කාලය තුළ මේ වැඩසටහන් සම්පුර්ණයෙන්ම නතර කළා. නමුත් අපි යළිත් ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සඳහා මේ වැඩසටහන් අද සිට ආරම්භ කරනවා.” යි අගමැතිවරයා සඳහන් කළේය.

රජයේ මැති-ඇමතිවරුන්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතනවල මහජන නියෝජිතයින්, දේශපාලඥයින් හා රාජ්‍ය නිලධාරීන් රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්විය.

Facebook Comments