රාජ්‍ය සේවකයින්ට නැවතත් වාහන පර්මිට් ලැබෙයි

0
658
wedding people
Loading...

රාජ්‍ය සේවකයන්යට තීරු බුදු රහිත බලපත්‍ර ඔස්සේ වාහන ගෙන්වීමට නාවත අවස්තාව ලබා දීමට මුදල් අමාත්‍යවරයා තීරණය කර තිබේ.

රුපියල යලිත් ශක්තිමත් වෙමින් පවතින බැවින් මැයි මස පළමුවනදා සිට නැවතත් එම අවස්ථාව ලබාදෙන බවයි අයවැය දෙවන වර කියවීමේ විවාදයේ පිළිතුරු කථාව කරමින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර කියාසිටියේ.

“රුපියල් පහළ වැටීමේ ප්‍රවණතාව වලක්වා ගැනීමට වාහන බලපත්‍ර සම්බන්ධයෙනුත් යම් තහංචියක් දැම්මා. ඒ නිසා එය සලකා බලන්නත් සූදානම්. දැන් රුපියල ස්ථාවර වෙලා විතරක් නෙමෙයි වටිනාකම වැඩි වෙමිනුත් යනවා. මැයි මාසයේ පළමු වැනිදා සිට එම තහංචිය ඉවත් කරනවා.”

එමෙන්ම වාහන ආනයනයේදී පනවා තිබූ සියයට 200 ක මිල සීමාවද ඉවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව මුදල් අමාත්‍යවරයා 12 අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුවෙදී පැවසීය.

Facebook Comments

Loading...