අය වැයෙන් දුන් සහනය ජනපති නියමයෙන් ඉවත් වෙයි

0
1212
wedding people
Loading...

ජාත්‍යන්තර දුරකතන ඇමතුම් මත අය කරන විදුලි සංදේශ ගාස්තුව ඉවත් කිරීමට මෙවර අය වැයෙන් කරන ලද යෝජනාවට ජනධිපතිවරයා හරස් වී තිබේ.

එම විදුලි සංදේශ ගාස්තුව නැවත පනවන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 12 අඟහරුවාදා පැවති කැබිනට් රැස්වීමේදී නියෝග කරන ලද බව ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර දුරකතන ඇමතුම් මත අය කරන විදුලි සංදේශ ගාස්තුව ඉවත් කිරීමෙන් රජයට රුපියල් කෝටි 600ක පමණ වාර්ෂික ආදායමක් අහිමි වන පවසමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම නියෝගය පනවන ලද බවයි වාර්තා වන්නේ.

විදේශ ශ්‍රමිකයින්ගේ පවුල්වලට සහය දැක්වීමේ පියවරක් ලෙස ජාත්‍යන්තර දුරකතන ඇමතුම් මත අය කරන විදුලි සංදේශ ගාස්තුව ඉවත් කිරීමට මෙවර අය වැයෙන් මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් යෝජනා කර තිබුණි.

Facebook Comments

Loading...