“ලංකාව කියන්නෙ සිංහල බෞද්ධයන්ගෙ රටක් නෙමෙයි” ඇමැති මංගල (VIDEO)

0

ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රටක් නොව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අයිති භූමියක් බව ජාතීන් අතර සංහිඳියාව ඇති කිරීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ආණ්ඩු පාක්ෂික ප්‍රබල අමාත්‍යවරයකු ප්‍රකාශ කර සිටී.

බහුතර ප්‍රජාව සිංහල බෞද්ධ වුවද අනෙකුත් ආගමිකයන්ට හා ජාතීන්ට ද තිබිය යුත්තේ සමාන අයිතීන් බවයි මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පෙන්වා දෙන්නේ.

“මටත් පුලුවන් ඕනේ නම් සමහර අපේ සගයන් වගේ කාඩ්බෝඩ් විරයෙක් වෙන්න නම් කියන්න. මේ ලංකාව කියන්නෙ සිංහල බෞද්ධයන්ගෙ රටක් ඒක නිසා තමුසෙලාට ඕන විදියට ජිවත් වෙන්න බැහැ කියලා. නෑ මම කියනවා ලංකාව කියන්නෙ සිංහල බෞද්ධයන්ගෙ රටක් නෙමෙයි. ලංකාව කියන්නෙ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙ රටක්. ඒ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙ රටේ බහුතරය සිංහල බෞද්ධ.” යැයි අමාත්‍යවරයා මාතර පැවති ජන හමුවකදී පැවසීය.

බහුතරයේ මතය බලහත්කරයෙන් කිසිවෙක් පිට පැටවිය නොහැකි බව ද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දුන්නේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි රට වල් තුල දෙවැනි පුරවැසියන් නොමැති බවත් ශ්‍රී ලංකාව යනු පුරවැසියන්ගේ රට බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර වැඩි දුරටත් අවධාරණය කළේය.

Facebook Comments