උණ්ඩ සමඟ අත් අඩංගුවට ගත් මුදල් අමාත්‍යංශ ප්‍රවෘත්ති ලොක්කා නිදහස්

0

බෝර 12 වර්ගයේ ගිනි අවි සඳහා භාවිත කරන පතොරම් නිවසේ තිබු අත් අඩංගුවට ගත් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂකවරයා ප්‍රශ්න කිරිමෙන් අනතුරුව නිදහස් කළ බව පොලිසිය පවසනවා.

මුදල් අමාත්‍යංශයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ මොහොමඩ් අලි හසන්ගේ නිවසේ තිබී 29 බදාදා බෝර 12 වර්ගයේ ගිනි අවි සඳහා භාවිත කරන පතොරම් 93 ක් සොයා ගැනීමෙන් පසු ඔහු අත් අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නිවේදනය කළේය.

උණ්ඩ සොයා ගැනීමත් සමඟ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයකු විසින් අදාල ස්ථානය පුළුල් පරීක්ෂාවකට ලක් කර ඇති අතර පතුරම් හමු වූ ස්ථානය සම්බන්ධයෙන් අලි හසන්ගේ ඇති ස්ථානිය දැනුමද එහිදී පරීක්ෂා කළ බව පෙලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර සඳහන් කළේය.

පතුරුම් තිබු නිවස ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක අලි හසන්ගේ බිරිඳෙග් පියාට අයත් වුවක් වන අතර ඔහුගේ බිරිඳගේ පියා මීට පෙර බලපත්‍ර සහිත ගිනි අවියක් භාවිත කර තිබූ බවද වාර්තා වේ.

ආරක්ෂක අංශ විසින් උණ්ඩ සොයා ගන්නා තුරුම අලි හසන් හෝ එම නිවසේ කිසිවෙක් ඒ පිළිබඳව දැන නොසිටි බව ඔහුගේ පවුලේ උදවිය පැවසු බව මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුනි.

Facebook Comments