රූපවාහිනිය පවරා ගත් ජනපතිට ජනමාධ්‍ය රාජ්‍ය ඇමැතිගෙන් දොස්

0
363
wedding people
Loading...

ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව තමන් අත ඇති ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට පත් කර ගැනීමට ජනපතිවරයා ගත් ක්‍රියාමාර්ගය ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක්ව තිබේ.

දිගින් දිගටම පාඩු සහිතව ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාවේ කළමනාකාරිත්වය වෙනස් කිරීමට අවස්ථා කිහිපයකදී දරන ලද උත්සාහයට ජනාධිපතිවරයා හරස් වු බව සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ රුවන් විජයවර්ධන අමාත්‍යවරයා කියා සිටී.

පාඩු ලබන රූපවාහිනි සංස්ථාවට මහ භාණ්ඩාගාරය විසින් මාසිකව කෝට් 04ක් ලබා දෙන බව පවසන අමාත්‍යවරයා එයට විසඳුමක් ලෙස කළමනාකාරිත්වය වෙනස් කිරීමට තීරණය කළ බවයි පවසන්නේ.

කෙසේ වෙතත් එයට බාධා කළ ජනාධපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එහි අවසන් ජවනිකාව ලෙස රූපාවාහිනි සංස්ථාව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පත් කර ගත් බවයි ජනමාධ්‍ය කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය සහ ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන වැඩි දුරටත් චෝදනා කරන්නේ.

Facebook Comments

Loading...